Ev-Muzeyləri: dahilərimiz harada yaşayıb–yaradıb

İnsanoid beş muzey haqqında məlumat təqdim edir

Azərbaycan musiqisində ilk dəfə muğamla cazı birləşdirən Vaqif Mustafazadə

O, 16 mart 1940-cı ildə Bakıda İçəri Şəhərdə anadan olub