Azərbaycanın aqroturizm obyektlərinin olduğu regional onlayn paltforma yaradılıb

Platformanı Gürcüstanın Fermerlər Assosiasiyası hazırlayıb