Google Maps-də Qarabağ hissəsinin yenilənməsinə başlanılıb

Həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin 3D xəritəsi hazırlanır

Azərbaycan tarixinə dair ilk geniş həcmli atlas nəşr olunub

Atlasda ilk dəfə olaraq Şimali Azərbaycanda çar Rusiyası dönəmində mövcud olan quberniya və qəzaların xəritələri təqdim edilib

Bakının seysmik xəritəsi hazırlanır

Sözügedən proses 3-4 il davam edə bilər

Coğrafiya fənni üçün yeni Atlas nəşr olunub

Orta ümumtəhsil məktəbləri üçün...

ANAMA: Ermənistanın verdiyi mina xəritələrinin dəqiqliyi 25%-dir

Formulyarlarla ilkin tanışlıq onların etibarsız olması təəssüratını yaradır

İlham Əliyev BMT-nin 76-cı sessiyasında çıxış edib

“Hər hansı bir təhdid görsək, legitim özünümüdafiə hüququmuzdan heç bir tərəddüd etmədən istifadə edəcəyik”