Azərbaycanda kreativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi təklif olunub

Kreativ məkanlar şəhərlərin canlanmasına təkan verir, bölgələrin müsbət imicini formalaşdırır